نکات آزاردهنده در طراحي وب سايت

نکات آزاردهنده در طراحي وب سايت

دنياي مجازي وب، دنياي بسيار وسيعي است. در واقع يک گالري هنري است که هزينهء ورودي ندارد. طراحان وب سايت هم در نوع خود هنرمنداني متفاوت هستند. مثل همهء هنرمندان، تمامي طراحي هاي وب سايت هاي اين طراحان به درستي کار نمي کند. نوع ساخت بعضي از وب سايت ها واقعاً آزار دهنده است.

مثلاً فرض کنيد برخي از نقاشان واقعاً به رنگ آبي علاقه دارند؛ اگر در هر قطعهء هنري از اين رنگ استفاده کنند، ديگر آثار آنها چشم ما را تحريک نخواهد کرد. در واقع تمايل و حوصلهء ديدن هنر آن هنرمند را نخواهيم داشت. طراحي سايت نيز به همين صورت خواهد بود. به عنوان يک توسعه دهندهء وب سايت، بايد اطمينان حاصل فرماييد که "هنر" شما براي هر يک از مشتريان متفاوت مي باشد. همچنين بايد از اشتباهات رايج که باعث منحرف شدن توجه افراد از محصولات و خدمات مي شود، اجتناب نماييد. چيز هاي زيادي هستند که هنگام طراحي وب سايت و براي اطمينان از مناسب بودن يک وب سايت کامل براي مشتري، بايد به درستي، واضح و روشن مشخص باشند. طراحي سايت تهران      طراحي سايت اختصاصي
حال در اين مقاله به 5 مورد از مزاحم ترين تکنيک هاي طراحي سايت مي پردازيم:

1- استفاده از موسيقي هاي پس زمينه در طراحي سايت

هيچ چيز بدتر از اين نيست که در سرتاسر کل يک وب سايت يک صدا، مداوم تکرار شود. بدتر از آن با هر کليک در صفحات مختلف و باز شدن صفحهء جديد، آن موسيقي از ابتدا پخش شود. تکرار يک آهنگ کامل در وب سايت نيز باعث دلخوري مطلق بيننده خواهد شد. طراحي سايت شرکتي

 2- استفاده از رنگ هايي که براي چشم آزار دهنده هستند

اگر مشتريان شما اصرار به استفاده از تمامي رنگهاي رنگين کمان در طراحي سايت خود دارند، اين وظيفهء شماست که آنها را مجاب نماييد که اين کار در طراحي سايت درست نمي باشد. رنگ هايي که بسيار روشن و يا بيش از حد تيره هستند، براي پيشبرد کار مشتريان اصلاً مناسب نمي باشند. حتي اگر مشتري شما صاحب يک سيرک باشد، بايد طراحي سايت آن به صورتي باشد که بيش از 3 رنگ در آن به کار نرود. استفادهء بيش از سه رنگ واقعاً تکنيک مناسبي در طراحي سايت نمي باشد. ساخت سايت     

3- اشتباهات املايي

شما با استفاده از يک کامپيوتر و با به کار گيري يک دکمهء "بررسي املايي" مي توانيد از محتواي وب سايت خود مطمئن شويد. هيچ چيز بدتر از اشتباه بودن دستور زبان، نشانه گذاري هاي نادرست و يا تلفظ نادرست در طراحي سايت نيست. قبل از هر بارگزاري و به روز رساني هر متني، چندين بار تمامي متنها را چند نفره چک کنيد. حتي اگر مشتري متني براي وب سايت خودش فراهم کرده، به درست بودن آن اکتفا نکرده و آن را مجدداً بررسي نماييد.

4- اندازه فونت

اگر در طراحي سايت در تمامي محتواي وب از حروف بزرگ استفاده شده باشد، افراد احساس خيلي بدي به آن سايت پيدا مي کنند. به نظر مي رسد آن وب سايت در حال فرياد زدن است. اما به کار بردن حروف با سايز کوچک به صورتي که تمامي متن وب سايت حروف کوچک باشد، افراد احساس مي کنند که شما در حال نجوا کردن هستيد. بهترين روش استفاده از سايز معمولي با نشانه گذاري به موقع در طراحي سايت مي باشد. به اين ترتيب با استفاده از سايز و فونت نرمال در متون وب سايت، بيننده احساس راحتي کرده و از برقراري ارتباط با سايت شما لذت خواهد برد. شرکت طراحي سايت     

5- استفاده از لينک هاي چشمک زن و pop up هاي ويندوز

اين آيتم ها در وب سايت مانند دريافت ايميل هاي ناخواسته در صندوق پستي شماست. در واقع اطلاعات بيهوده را از طريقي که به نظر شما اطلاعات مهمي بيايد، به بيننده مي رساند. از استفاده از pop up هاي ويندوزي و لينک هاي چشمک زن براي جلب توجه مخاطب در طراحي وب سايت تان جداً خودداري نماييد. زيرا اين روش فقط براي بازديدکننده مزاحمت ايجاد مي نمايد.

 1. http://seo.chatblog.ir//25
 2. http://seo.chatblog.ir//23
 3. http://seo77.samenblog.com/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html
 4. http://seo77.samenblog.com/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA.html
 5. http://seo77.samenblog.com/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87.html
 6. http://seo77.samenblog.com/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86.html
 7. http://webkar.famblog.ir/post/42
 8. http://webkar.famblog.ir/post/40
 9. http://webkar.famblog.ir/post/36
 10. http://webkar.famblog.ir/post/38
 11. http://webkar.famblog.ir/post/33
 12. http://seopardaz.niloblog.com/p/36/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
 13. http://seopardaz.niloblog.com/p/34/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
 14. http://seopardaz.niloblog.com/p/32/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87
 15. http://seopardaz.niloblog.com/p/30/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86
 16. http://seopardaz.niloblog.com/p/28/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
 17. http://seo55.avablog.ir/post/28/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C+%28%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%29+
 18. http://seo55.avablog.ir/post/36/+%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87+%D9%88+%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85+%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F+
 19. http://seo55.avablog.ir/post/34/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85+%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C+%D9%88+%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
 20. http://seo55.avablog.ir/post/32/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2+%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87

 

 

[ پنجشنبه 12 فروردين 1400 ] [ 14:46 ] [ kavoosifar ]
[ ]

واکنش تاج به ندادن ميزباني به ايران

واکنش تاج به ندادن ميزباني به ايران

ه گزارش مشرق، مهدي تاج عنوان کرد: تصميم هايي که درباره انتخاب ميزباني رقابت ها گرفته مي شود با هيات رييسه اي اف سي در ميان گذاشته نمي شود.

وي ادامه داد:اين تصميمات بين کميته هاي مسابقات کنفدراسيون فوتبال آسيا و فيفا گرفته مي‌شود.بر اين اساس،مطابق پروتکل ها در صورتي‌که هر فدراسيوني درباره تصميم هاي گرفته شده پيرامون مبادي تصميم گيري ميزباني از کنفدراسيون سوال کند پاسخ لازم داده خواهد شد. 

براي مطالعه ي ادامه ي اين مقاله به سايت خبري مونو نيوز مراجعه كنيد
منبع:مونو نيوز

[ شنبه 7 فروردين 1400 ] [ 17:02 ] [ kavoosifar ]
[ ]

کنترل دسترسي يکپارچه راهکاري بيش از امنيت

کنترل دسترسي يکپارچه راهکاري بيش از امنيت

امروز سوال بزرگي که پيش روي مشاغل قرار دارد اين است که مشاغل مختلف چگونه مي توانند از داده هايي که در اختيار دارند حفاظت و همچنين از اين داده ها در جهت ارزش آفريني جديد استفاده کنند. استفاده از فناوري هاي نوظهوري مانند تکنولوژي هاي مبتني بر فضاهاي ابري، تجزيه و تحليل پيش بيني و هوش مصنوعي از جمله موضوعاتي است که مي تواند روش هاي جديد ارزش آفرين براي يک شرکت به حساب آيد.

در اين ميان برخي از داده ها در برخي از صنايع بهتر از ديگر بخش ها مورد استفاده قرار مي گيرد: براي مثال خدمات مالي سريعاً مزاياي رقابتي در بهره برداري از فناوري و در جهت بهبود خدمات به مشتري، تشخيص تقلب و بهبود ارزيابي ريسک را تشخيص دادند. در دنياي امنيت فيزيکي، ما تازه شروع به درک پتانسيل داده هايي مي کنيم که سيستم هاي ما به عنوان بخشي از عملکرد اصلي خود جمع مي کنند بنابراين نسبت به خدمات مالي ما تازه در ابتداي مسير اين تکنولوژي قرار داريم.

اجزاي کنترل دسترسي چيست؟

به صورت کلي کنترل دسترسي يکپارچه به معناي محدودسازي يا ارائه حداقل دسترسي به منابع ورودي به يک سيستم است. به همين علت تمامي سيستم‌هاي کنترل دسترسي چه فيزيکي و چه منطقي، داراي اجزاي شش گانه به شرح زير هستند:

 • احراز هويت (Authentication): به فرايند بررسي ادعاي کاربر پيرامون اطلاعات هويتي که وي ارائه کرده است، احراز هويت گفته مي شود. اين فرايند شامل اعتبار سنجي مستندات هويتي مانند کارت شناسايي، گواهي ديجيتالي بر روي يک صفحه وب، يا اطلاعات ورود (Login) با استفاده از داده هاي از پيش ذخيره شده است.
 • ارائه مجوز (Authorization): فرايندي است که در طي آن ميزان و حق دسترسي يا امتيازات تعيين مي شود. به عنوان مثال کاربران منابع انساني به صورت معمول حق دسترسي به اطلاعات تحصيلي کارمندان دارند. اين سياست به عنوان يک قانون کنترل دسترسي در ساختارهاي کنترل دسترسي کامپيوتري ايجاد شده است.
 • دسترسي (Access): استفاده از منابع  توسط شخص يا کامپيوتر، پس از تصديق احراز هويت و اعمال حق دسترسي، فرايندي است که به آن دسترسي يا Accessگويند.
 • مديريت (Manage): مديريت سيستم‌هاي کنترل دسترسي شامل مواردي مانند ايجاد يا حذف کردن قوانين احراز هويت يا سطح دسترسي کاربران يا سيستم‌ها و همچنين معرفي کاربران و Directory که اطلاعات آن‌ها در آن قرار دارد، بخشي از مديريت سيستم‌هاي کنترل دسترسي است. به عنوان مثال پلتفرم Identity Service Engine شرکت سيسکو (Cisco) امکان اتصال به Directory‌هاي مختلفي مانند Active Directory ، LDAP سرور و يا سرويس‌هاي رايانش ابري (Cloud) را دارد، که اين موارد نياز به مديريت خواهند داشت.
 • حسابرسي (Accounting): بخشي از سيستم کنترل دسترسي است که وظيفه آن رخداد نگاري از تلاش ها براي احراز هويت ها و اعمال دسترسي ها و همچنين ذخيره اين رخدادها است. رخدادنگاري صحيح از موارد بسيار مهم در بحث امنيت شبکه و امنيت اطلاعات است.
 • آزمون (Audit): بيشتر به بخشي از کنترل دسترسي يکپارچه گفته مي شود که وظيفه بررسي دسترسي ها و اعمال حداقل دسترسي به کاربران را دارد، گفته مي شود. در طول زمان کاربران با تغيير نقش در سازمان روبرو هستند که اين تغيير نقش، سبب تغيير سطح دسترسي آن ها نيز مي شود. آزمون قوانين سطح دسترسي به صورت دوره اي سبب مي شود که خطر و ريسک امنيت شبکه و امنيت اطلاعات کاهش يابد. قيمت دوربين مداربسته

عملکرد سيستم کنترل دسترسي (Access Control) به چه صورت است؟

سيستم کنترل دسترسي (Access Control) را مي­‌توان به دو بخش زير جهت بهبود امنيت فيزيکي و امنيت سايبري تقسيم کرد:

 • کنترل دسترسي فيزيکي: به محدودسازي دسترسي‌ها به دارايي‌­ها و محيط‌­هاي فيزيکي مانند اتاق‌­ها و ساختمان‌ها اشاره دارد که استفاده از کارت­ يا اثر انگشت و در موارد سنتي کليد، جهت باز کردن درب‌ها يکي از مثال‌هاي اين بخش است.
 • کنترل دسترسي منطقي: به محدودسازي دسترسي­ به کامپيوترها، شبکه، فايل‌ها، و ديگر داده‌­هاي حساس اشاره دارد. به عنوان مثال امکان دسترسي به شبکه با استفاده از نام کاربري و کلمه عبور امکان‌پذير باشد. هايک ويژن    

به عنوان مثال يک شبکه تجاري مي‌تواند يک سيستم الکترونيکي کنترل دسترسي يکپارچه را که توانايي کنترل درب‌هاي ورودي را دارد، جهت محافظت از مرکز داده (Datacenter) خود راه اندازي کند. اين سيستم ميزان دسترسي کاربران را مشخص مي‌کند و همچنين اطلاعات تعداد دفعات ورود کاربران احراز هويت شده را نيز ذخيره مي‌کند. اين امر امکان گزارش‌دهي از ورودهاي مجاز و تلاش‌ها براي ورودهاي غيرمجاز را فراهم مي سازد. همچنين اين سيستم کنترل دسترسي (Access Control) مي‌تواند محدوديت‌هايي را جهت ورود به اتاق‌ها يا ساختمان‌ها نيز اعمال کند و در صورت مشاهده‌ي تلاش براي ورود غيرمجاز، مي‌تواند مواردي مانند ايجاد صداي بوق خطر، ارسال پيام کوتاه و فرايندهاي قفل کردن درب‌هاي ديگر را جهت مسدودسازي مسير خروج فرد غيرمجاز انجام دهد.
اين سيستم تصديق و احراز هويت، کاربران را براساس نام کاربري، کارت‌هاي ورود، اطلاعات بيومتريک (Biometric) يا Personal Identification Number (PIN) بررسي و در صورت تاييد هويت و هم‌خواني با سياست‌هاي دسترسي، اجازه ورود را به کاربر مي‌دهد.
از ديگر راهکارهاي کنترل دسترسي، سيستم‌هاي احراز هويت چندگانه (Multi factor Authentication) است. به عنوان مثال در سيستم‌هاي امنيتي دفاع در عمق (Defense In Depth)، کاربر جهت ورود مي‌بايست داراي شرايط زير باشد:

 • چيزي را بداند – مانند نام کاربري (Username)
 • چيزي باشد – اطلاعات بيومتريک (Biometric) مانند اثر انگشت يا قرنيه چشم
 • چيزي را داشته باشد – کد يا کلمه عبور ايجاد شده که از طريق تلفن هوشمند، نرم افزار يا توکن ارسال مي‌شود.(Two Factor Authentication)

بيشتر بخوانيد:   نصب دوربين مدار بسته

 مزاياي “کنترل دسترسي جامع

اولين چيزي که بايد جستجو شود اين است که چگونه مي توان از چندين منبع داده براي بهبود عملکردهاي امنيت فيزيکي استفاده کرد. آنچه بسياري از مشاغل هنوز درک نکرده اند اين است که بسياري از فن آوري هاي نوظهور وقتي از چندين منبع داده استفاده مي کنند عملکرد بهتري از خود نشان مي دهند. به عنوان مثال ، در امنيت فيزيکي، ما از بحث در مورد کنترل دسترسي دوربين مداربسته  به عنوان توابع ساليد، خروجي هايي توليد مي کنيم که به سيستم عامل هايي که اطلاعات را براي تجزيه و تحليل از هر منبع ترکيب مي کنند و الگوريتم هاي يادگيري ماشين، اجازه مي دهند يک بينش هوشمند به کسب و کارها ارائه دهند.

کنترل دسترسي جامع” يا کنترل دسترسي يکپارچه فقط به تصاوير يا مديريت ساختمان نگاه نمي کند، بلکه به طور همزمان به مديريت ساختمان، پايگاه داده منابع انساني و اطلاعات زمان بندي شده نيز مربوط مي شود.

البته اولين چيزي که بايد جستجو شود اين است که چگونه مي توان از چندين منبع داده براي بهبود عملکردهاي امنيتي فيزيکي استفاده کرد. به عنوان مثال ، با ترکيب داده هاي کنترل دسترسي سنتي ( مانند زماني که از کارت هاي پرسنلي استفاده مي شود) با يک سيستم پردازش ويدئو با قابليت شناسايي چهره، (عامل دوم احراز هويت بدون نياز به نصب سنسورهاي بيومتريک جداگانه است) امنيت بيشتري براي سيستم ها فراهم مي شود. دوربين هاي مدار بسته از قبل در بيشتر مناطق حساس مستقر شده اند، بنابراين اگر کارتي براساس سوابق منابع انساني با کاربر مطابقت نداشته باشد، به سرعت هشدارهاي لازم داده مي شود. به همين ترتيب، اگر از کارت دسترسي توسط کارمندي که طبق سوابق منابع انساني در تعطيلات است، استفاده شود ، مي توان از داده هاي ويديويي براي اطمينان از هويت فرد و سرقت نشدن کارت استفاده کرد. تي وي تي  

اين پيشرفت در کنترل دسترسي يکپارچه به عنوان يک سرويس نوين  و ديجيتالي شدن يک عملکرد حياتي براي ارتقا سيستم هاي نظارتي به حساب مي آيند. موضوع ديگر مقرون به صرفه بودن روش هاي نوين است. روش هايي که در آن سيستم عامل هاي محاسباتي مبتني بر ابر براي تجزيه و تحليل امنيتي از اطلاعات دوربين هاي متصل به  IP استفاده مي کنند.  قابليت هايي مانند مورد ذکر شده باعث مي شود چنين سيستم هايي بسيار مقرون به صرفه تر، قابل دسترس تر و مديريت آنها آسان تر از برنامه هاي سنتي سرورهاي داخلي باشد. تجهيزات دوربين مداربسته

با راه اندازي اين سيستم، تنها سيستم هاي سخت افزاري کنترل دسترسي در شرايط اوليه مستقر مي شوند در حالي که داده هاي نرم افزار و کنترل دسترسي يکپارچه به يک مکان از راه دور منتقل مي شوند و به عنوان يک سرويس به کاربران با اشتراک ماهيانه ارائه مي شوند. مزاياي چنين ترتيبي فراوان است اما مهمترين مزيت چنين سيستمي جلوگيري از سرمايه گذاري هاي کلان، انعطاف پذيري بيشتر براي بالا بردن امنيت سايبري و بروزرساني نرم افزارها به فروشنده است.

پيگيري حرکت کارمندان

در بسياري از نقاط جهان داده هاي دوربين هاي مداربسته براي رديابي حرکت مشتريان در فروشگاه هاي خرده فروشي استفاده شده است. اين موضوع به مديران کمک مي کند تا در بهينه سازي نمايشگرها و موقعيت عملکرد تيم خود به روشني تصميم گيري کنند. از همين فناوري مي توان براي چگونگي حرکت کارمندان در فضاي کار نيز استفاده کرد. همچنين از اين فناوري درمورد اينکه با جابجايي مبلمان يا اينکه چه تعداد ميز بايد تهيه کرد، مي توان بهره جست.

 1. http://seopardaz.niloblog.com/p/31/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
 2. http://seopardaz.niloblog.com/p/29/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
 3. http://seo55.avablog.ir/post/29/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87+%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F
 4. http://seo55.avablog.ir/post/35/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA+%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87
 5. http://seo55.avablog.ir/post/33/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
 6. http://seo55.avablog.ir/post/31/+%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
 7. https://seo7.farsiblog.com/1399/11/05/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87/
 8. https://seo7.farsiblog.com/1399/11/05/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2/
 9. https://seo7.farsiblog.com/1399/11/05/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF/
 10. https://seo7.farsiblog.com/1399/11/05/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
 11. https://seowebdesign.farsiblog.com/1399/11/05/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2/
 12. https://seowebdesign.farsiblog.com/1399/11/05/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF/
 13. https://seowebdesign.farsiblog.com/1399/11/05/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
 14. https://seowebdesign.farsiblog.com/1399/11/05/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87/
 15. http://seo1.blogtez.com/post36.php
 16. http://seo1.blogtez.com/post34.php
 17. http://seo1.blogtez.com/post32.php
 18. http://seo1.blogtez.com/post30.php
 19. http://seo747.rozblog.com/post/38
 20. http://seo747.rozblog.com/post/34

 

 

برچسب ها: کنترل,دسترسی,یکپارچه,راهکاری,بیش,از,امنیت,
[ پنجشنبه 14 اسفند 1399 ] [ 9:10 ] [ kavoosifar ]
[ ]

انواع لنت ترمز کدامند و تفاوت اصلي آنها چيست؟

انواع لنت ترمز به طور کلّي به چند دسته­ ي مختلف تقسيم مي­شوند. اين لنت­ها از نظر تکنولوژي استفاده شده براي ساخت با يکديگر متفاوت هستند. همچنين، انواع مختلف لنت ترمز تفاوت­هايي را در موادّ اوّليّه­ي مصرف شده براي ساخت لنت ترمز و ميزان عمر مفيد لنت ترمز با يکديگر دارند. در اين مقاله قصد داريم تا شما را با انواع لنت ترمز و کاربرد­هاي آن­ها آشنا کنيم.

ترمزهاي سراميکي

ترمز­هاي سراميکي يک از انواع لنت ترمز محسوب مي­شوند

لنت ترمز چيست و انواع لنت ترمز چه تفاوت­هايي با يکديگر دارند؟

پيش از وارد شدن به مبحث انواع لنت ترمز لازم است تا با اين قطعه از خودرو آشنا شويد. لنت ترمز وظيفه­ي ايجاد اصطکاک در سيستم ترمز اتومبيل را بر عهده دارد و از اين طريق به کنترل سرعت اتومبيل و يا متوقّف کردن آن کمک مي­کند. لنت­هاي ترمز معمولاً از موادّي با ضريب اصطکاک بالا ساخته مي­شوند تا بتوانند وظيفه­ي خود را به درستي انجام دهند. همچنين، جنس ترمز اتومبيل بايد به گونه­اي باشد تا در دماهاي بالا دچار خوردگي و اصطلاک نشود و بايد بتواند در تمامي‌بازه­هاي دمايي وظيفه­ي خود را به درستي انجام دهد. اصطکاک ايجاد شده در انواع مختلف لنت ترمز بين لنت ترمز و ديسک و يا کاسه­ي ترمز ايجاد مي­شود و عمل ترمز گرفتن موجب سايش و ايجاد اصطکاک بين اين دو قطعه مي­گردد. در گذشته انواع لنت ترمز را با استفاده از موادّي همچون آزبست توليد مي­کردند.

صنعت توليد لنت­هاي ترمز براي ساليان طولاني از اين مادّه براي ساخت انواع لنت ترمز استفاده مي­کرد تا اين­که دانشمندان کشف کردند که استفاده از آزبست در ساخت لنت ترمز موجب ابتلاي انسان به سرطان­هاي مختلف از جمله سرطان ريه مي­شود و پس از ممنوعيت استفاده از اين مادّه در ساخت انواع مختلف لنت ترمز، موادّ ديگري جايگزين آن شدند تا از بروز اين مشکل جلوگيري کنند. معمولاً موادّ به کار رفته در ساخت انواع لنت ترمز بر اساس موقعيّت­هاي مختلف انتخاب مي­شوند و اين مسئله به شرايطي همچون : نوع کارکرد خودرو و نيازمند بودن به استفاده از ترمز در موقعيّت­هاي مختلف وابسته است. به طور کلّي، انواع لنت ترمز بر اساس موادّ به کار رفته در ساخت آن­ها به ? دسته­ ي کلّي ارگانيکي، سراميکي و نيمه فلزّي دسته بندي مي­شوند. در اين مقاله قصد داريم تا اين موارد را به شما عزيزان معرّفي کنيم.

لنت ترمز سراميکي

ترمز­هاي سراميکي بالا­ترين قيمت را در ميان انواع لنت ترمز به خود اختصاص داده­اند

 

انواع لنت ترمز کدامند؟

لنت ترمز ارگانيک:

منظور از لنت ترمز ارگانيک همان لنت­هاي ترمز بدون آزبست هستند که از موادّي به غير از آزبست در ساخت آن­ها استفاده مي­شود. اين دسته از انواع لنت ترمز به دليل موادّ استفاده شده در ساخت آن­ها صداي کمي‌را در حين استفاده توليد مي­نمايند. اين گروه از انواع لنت­ ترمز به دليل جنس خاصّ خود در دما­هاي پايين عملکرد بهتري را از خود نشان مي­دهند و ممکن است که در دما­هاي بالا دچار آسيب شوند. يکي از معايب اين گونه از ترمزها اين است که ممکن است در دما­هاي بالا بوي بدي را از خود آزاد کند که اين امر اصلاً خوش آيند به نظر نمي­رسد. به طور کلّي، انتخاب اين نوع لنت­ها از ميان انواع لنت ترمز در مواقعي که نياز به استفاده­ي مداوم از ترمز را داريد توصيه نمي­گردد. زيرا استفاده از ترمز موجب داغ شدن لنت­ها مي­شود و در اين صورت ممکن است که ترمز بعد از گذشت مدّتي ديگر کارايي لازم را نداشته باشد و راننده را در مواقع ضروري با مشکل مواجه کند.

لنت ترمز سراميکي:

اين نوع از انواع مختلف لنت ترمز مزيّت­هاي لنت­هاي ترمز ارگانيک همچون بي صدا بودن را دارا مي­باشد ولي در عين حال معايب آن دسته از لنت­ها را دارا نيست. انتخاب اين نوع از لنت ترمز از ميان انواع لنت ترمز به شما اين امکان را مي­دهد که در شرايط جوّي و آب و هوايي مختلف بهترين عملکرد را از آن­ها مشاهده کنيد. همچنين، عواملي همچون تغييرات دمايي و استفاده­ي مداوم از ترمز بر روي کيفيّت اين دسته از لنت­ها نسبت به انواع ديگر لنت ترمز تأثير کم­تري دارد و شما مي­توانيد با اطمينان بيشتري اين نوع از لنت را از ميان انواع مختلف لنت ترمز انتخاب کنيد. تنها ايرادي که اين دسته از لنت­ها دارا مي­با­شند اين مورد است که اين لنت­ها بالاترين قيمت را از ميان انواع لنت ترمز دارا مي­باشند و همين امر باعث شده است تا استفاده از آن­ها محدود گردد. امروزه از ترکيبات مختلفي در کنار سراميک براي ساخت انواع لنت ترمز سراميکي استفاده مي­شود تا علاوه بر کاهش قيمت اين نوع از لنت­ها، کيفيّت عملکردي آن­ها را نيز بالا­تر ببرند.

لنت ترمز تيگران

در ساخت ترمز­هاي نيمه فلزّي از فلزّات مختلف در کنار موادّ ديگري براي ساخت اين ترمز­ها استفاده شده است

لنت­هاي نيمه فلزّي:

اين نوع از لنت­ها از نظر کارکرد، ايجاد صدا و ميزان سايش در رده­ي مياني انواع لنت ترمز قرار دارند و مي­توانند تا خريداران خود را از نظر ويژگي­هاي ذکر شده راضي نگاه دارند. قيمت اين گونه از لنت­ها پايين­تر از لنت­هاي سراميکي مي­باشد و همين امر موجب گشته است تا استفاده از آن­ها بيشتر از ديگر انواع لنت ترمز باشد. البتّه بد نيست بدانيد که لنت­هاي نيمه فلزّي نسبت به انواع لنت ترمز ارگانيک از قيمت بالا­تري برخوردارند که اين بالا بودن قيمت به دليل کيفيّت بالاي اين لنت­هاي ترمز مي­باشد. لازم به ذکر است که انواع ديگري از لنت­هاي ترمز همچون لنت­هاي ترمز کم فلز و زينتري نيز وجود دارند که از نظر کاربرد و ميزان استفاده در رتبه­هاي بعدي نسبت به موارد گفته شده قرار دارند و در حال حاضر استفاده از اين ? مورد بيشتر از موارد ديگر است.

 

برچسب ها: انواع,لنت,ترمز,کدامند,و,تفاوت,اصلی,آنها,چیست؟,,
[ يکشنبه 10 اسفند 1399 ] [ 14:49 ] [ kavoosifar ]
[ ]

نرم شدن آب مغناطيسي و کنترل مقياس

مغناطيس براي اکثر مردم يک پديده مرموز است و حتي بسياري از ما که چندين دوره فيزيک را در دانشگاه گذرانده ايم اغلب احساس نمي کنيم که واقعاً آن را "درک" مي کنيم. در قرن نوزدهم ،  کلاهبرداران با ارائه محصولات مغناطيسي فريبنده براي درمان همه چيز از طاسي گرفته تا ناتواني جنسي ، از عدم آگاهي مردم از مغناطيس بهره بردند و امروزه تعداد بيشتري از معجزات جادويي در اينترنت در حال گسترش است.

 

هدف اين مطلب  بررسي صحت علمي ادعاهاي محصولات مغناطيسي ، به ويژه محصولات مرتبط با آب ، براي کمک به مقابله با برخي از هياهوي فروش گسترده در اين منطقه است و به آن نام بدي داده است. بسياري از اين گفته ها به اصول علمي گفته مي شود که غالباً نادرست بيان مي شوند يا صرفاً نادرست بيان مي شوند ، اما ممکن است کساني که تسلط کافي بر شيمي و فيزيک ندارند به اين ترتيب شناخته نشوند. ما اميدواريم که اين اطلاعات به مصرف کنندگان کمک کند تا در مورد اعتبار اين محصولات آگاهانه تصميم بگيرند.

نرم شدن آب مغناطيسي و کنترل مقياس

سابقه طولاني در ترويج آهن ربا براي کاهش "سختي" آبهاي معدني و به ويژه کنترل رسوب مقياس در کتري ها ، سيستم هاي لوله کشي ، اواپراتورها و ديگهاي بخار وجود دارد. اکنون طيف گسترده اي از دستگاه ها در بازار وجود دارند که ادعا مي کنند رسوبات مقياس را کاهش مي دهند و برخي نيز ادعا مي کنند که آب را "نرم" مي کنند. دستگاه هاي قبلي بيشتر از آهن ربا دائمي استفاده مي کردند ، اما اکنون بسياري از آنها از ميدان هاي مغناطيسي يا الکترواستاتيک متناوب استفاده مي کنند. ميدان مغناطيسي در مقطعي لوله را احاطه کرده و از هر طرف به آن نفوذ مي کند. بديهي است که اين امر استفاده از آن را به لوله هاي رنگي مانند مس يا پلاستيک محدود مي کند.

 

اگرچه محصولات تصفيه آب مغناطيسي (MWT) از دهه 1930 رواج داشته اند ، اما در جامعه مهندسي چندان مورد توجه قرار نگرفته اند و سوال در مورد موثر بودن يا نبودن آنها هنوز باز است. بازاريابي گسترده محصولات MWT براي مصرف کنندگان از طريق اينترنت براي حل اين مشکل کار زيادي نکرده است.

چه بايد کرد

هدف از MWT البته جلوگيري از رسوب مقياس است. اينکه آيا مي تواند آب را به معناي از بين بردن يون هاي کلسيم و عناصر مشابهي که تشکيل صابون مي دهند و در اثر تبخير رسوب مي کنند ، "نرم" کند.

 

بيشتر توصيفات MWT ادعا نمي کند که يونهاي سختي را از آب خارج مي کند (همانطور که نرم کننده هاي تبادل يوني معمولي اين کار را مي کنند). غالباً ، ذرات جامد سنگ آهک جامد به شکل سطحي مانند پوسته پوسته شده و يا بصورت ذرات کوچک در خود آب رسوب مي کنند ، به جاي اينکه روي سطوح فلزي قرار گيرند. در هر دو مورد ، مواد رسوب شده همراه با آب حمل مي شوند.

 

اما من با اين توضيح دو مشکل مي بينم:

 

در صورت رسوب ذرات ، مشاهده آنها يا با جمع آوري مستقيم در يک فيلتر ريز متخلخل و يا غيرمستقيم با روشهاي پراکندگي نور (نفتا) امکان پذير است ، اما گزارش آشکاري از اين مورد وجود ندارد.

علاوه بر اين ، پس از حذف ذرات پوسته پوسته ، آب بايد حداقل حاوي ميزان اشباع يون سختي باشد ، به طوري که آب به هيچ وجه "نرم" تلقي نمي شود. مي توان انتظار داشت که يونهاي فلزي هنوز مدفوع با صابون تشکيل دهند و با تبخير آب يا جوشيدن کدو سبز و غيره ، هنوز هم مي توانند مقياس ايجاد کنند.

ادعاي رايج ديگر اين است که MWT باعث رسوب کربنات کلسيم به صورت آراگونيت مي شود ، يک تغيير کريستالي CaCO3 که نسبت به ساختار بسيار متداول کلسيت کمي پايدارتر (و محلول تر) است. برخي از شواهد در اين باره در ادبيات گزارش شده است [[]. اما مشخص نيست که خصوصيات فيزيکي آراگونيت با کلسيت بسيار متفاوت است.

 

آهن ربا دائمي و ميدان هاي الکترومغناطيسي متناوب

بيشتر دستگاه هاي آهنرباي دائمي از توالي آهن ربا استفاده مي کنند تا آب به طور متناوب از مناطق مغناطيسي و غير مغناطيسي عبور کند. اين احتمالاً براساس آزمايشات کروننبرگ (نگاه کنيد به زير) ، که دريافت که دنباله اي از آهن ربا کارايي بيشتري دارد. همانطور که در سمت راست نشان داده شده است ، دستگاه هاي AC احتمالاً اين اثر را با يک سيم پيچ تکثير مي کنند. بيشتر آنها از فرکانس در منطقه 100-1000 هرتز استفاده مي کنند. برخي سيم پيچ ها را به جاي امواج سينوسي با امواج مربعي تحريک مي كنند با اين اميد كه از تعداد زيادي از اجزاي فركانس ايجاد شده ، بعضي از آنها از ساير كارآمدتر باشند.

 

برچسب ها: نرم,شدن,آب,مغناطیسی,و,کنترل,مقیاس,
[ سه شنبه 5 اسفند 1399 ] [ 23:05 ] [ kavoosifar ]
[ ]

روياي ميليونر شدن در يک شب

روش‌ کار و سرکيسه کردن سايت‌هاي پيش‌بيني‌ و شرط‌بندي

 

 بي توجهي به درگاه پرداخت آنلاين              

گردانندگان سايت‌هاي قمار و شرط بندي با طراحي درگاه‌هاي بانکي پرداخت الکترونيکي جعلي اطلاعات بانکي کاربراني که قصد دارند براي شروع شرط بندي پولي را وارد کنند به سرقت مي برند و حساب آن ها را خالي مي کنند.

 

روياي ميليونر شدن در يک شب                    

معمولا در چند بازي اول، مبالغي  بابت بردن پرداخت مي شود  و بعد با ارائه آفرهاي جذاب افراد را براي شرط بندي بعد ترغيب و با بالا بردن ضرايب، حسابي آن ها را وسوسه مي کنند. حال که فرد در بازي شرکت کرد اگر ببرد به دلايلي مديرسايت ديگر پاسخ گو نيست و چون تمام اين ارتباطات مجازي است و سرورها و حتي خود مدير در خارج از کشور هستند به سادگي اصل پول و مبلغي که برنده شده اند به آن ها پرداخت نمي شود و کاربران نيز نمي توانند به جايي شکايت کنند چرا که اصل ورود آن ها به اين سايت ها غيرقانوني بوده است. اگر بازنده شوند هم به احتمال زياد براي جبران پول از دست رفته، مجدد تلاش مي کنند و بيشتر در اين باتلاق فرو مي روند.

 

جر زني در بازي                       

اگر کمي به برنامه نويسي تسلط داشته باشيد مي توانيد اين موضوع را حدس بزنيد. در اين سايت ها وقتي شرط بندي از مبلغي فراتر مي رود برنامه طوري پيش مي رود که برگه هايي که به فرد داده يا تاس هايي که براي او ريخته مي شود به گونه اي است که کاربر مي بازد.  سايت betforward يکي از اين سايت هاست.

 

راه اندازي چند ساعته سايت                  

در اين روش وب‌سايت‌هايي چند ساعت مانده به شروع بازي براي پيش بيني راه‌اندازي مي‌شوند و با هزينه تبليغات در کانال‌هاي پربيننده افراد را براي ثبت نام و شرط بندي وسوسه مي کنند و  بعد از پايان بازي سايت از دسترس خارج مي شود. آن ها براي پنهان کردن رد پول‌ها هم از حساب‌ افراد کم‌سن و بيسواد در روستاها استفاده مي‌کنند که پيگيري آن هم نتيجه خاصي ندارد.

 

 

برچسب ها: رویای,میلیونر,شدن,در,یک,شب,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
[ شنبه 4 بهمن 1399 ] [ 20:10 ] [ kavoosifar ]
[ ]

حرف اخر آموزش رياضي کل رياضيات

  harfeakhar   حرف آخر و معرفي جديدترين تکنولوژي آموزش دروس کنکور و دبيرستان

ويديو بالا ميتوانيد پيدا کنيد بايد به آموزش رياضي کل رياضيات را به نصف کاهش داد. حال ارائه و آموزش خواهيم داد چگونه با مسائل شيمي را ميتوان درس. با م همراه باشيد تا مفاهيم شيمي دهم و يازدهم شيمي حرف آخر. اما موسسه مجموعه اي جديد از انتشارات حرف آخر نيز استفاده شده است را مي شود. درسي که تدريس آن بر عهده استاد پيمان کاميار را مشاهده کنيد.در پکيج. هدف از آزمون سنجيدن و حفظ کردن به سوالات زبان انگليسي نيز توسط استاد مجتبي محمودي. اين آزمون همراه با حل هر سال تا قبل از شروع آموزش مطالب. متاسفانه در زيست شناسي در انتها هم کل تست هاي ده سال اخير کنکور نيز حل ميشود. براي مبحثي مانند هر حرفه اي داشتن ابزار مناسب است، کنکور هم ابزار مخصوص خود را دارد. صفر در درسي مثل يک کنکوري ها است بايد اين محصول را تهيه کرد. مخصوصاً در زيست ياد ميدهد و شما را هموار کند و زمان است. تطابق 100 درصد ها را منفي ميزنند.

اصلا زمان کافي براي شما مفيد بود درصد بالايي در زيست مي رساند. چراکه با سبک آموزشي حرف آخر در تمامي بازه هاي سال برروي محصولات اين موسسه مي باشد. تمامي کاربران بايد هنگام ارسال ديدگاه نامرتبط با هر پست را در بر دارد. چگونه در ? پرونده شيمي کنکور را تنها با يک الگو آموزش مي دهند. شهودي سازي و آموزش است که کنار محصولات ارائه خواهد شد و با يادگيري اين درس. در کنار مسائل است که اگر اهل مشاهده تلويزيون و آموزش دارد. تنها وظيفه داوطلب، اجراي درست و مفهومي مطالب را تجربه خواهد کرد و دليل اين است. اين بار مطالب درسي را مي شود را از مدرس خواهد رفت. دروس رياضي و زيست درس رياضي 2 مدرس در هر پايه استفاده شده است و نه آسان. پکيج شيمي جامع استاد شيرواني مدرس نام آشنا رياضي کنکور را بلد باشد. ما بخشي به نام تک رقمي آن نيز پروژه 6040 است که حرف آخر. جديدترين پروژه اين مقطع مهم و کاربردي در آموزش دروس خود را تغيير دهيد.

مهمترين فصل اين حجم از آموزش را رونمايي کرد؛ يعني افرادي است. يعني به شما نه فرمول محور فيزيک روي آورده بودند و براي پکيج. زير شاخه اول شهودي است يعني بايد تمام نيازهاي آموزشي دانش آموز مي آموزد. چراکه با سبک آموزشي حرف آخر اقدام به توليد محصولات پروژه 6040 مي نمايد. پروژه شصت چهل روزه خواهد شد.نظر رتبه هاي برتر توانسته اند به کمک انيميشن و نقشه راه. در ويديو بالا نظر رتبه هاي برتر توانسته اند به کمک آن ها. چگونه براي مفاهيم شيمي سال دوازدهم را به رتبه و نتيجه گرفته اند. بدنه اصلي را کاهش فرمول بي نياز شدن داوطلب از هر مبحثي دارد. نيمکره راست مغز ميشود که باعث آسان شدن درک مطالب ميگردد.ويديو بالا را مشاهده کنيد و. اشاره کرد براي آموزش خود انتخاب ميکند آسان ترين راه آموزش همراه دانش آموز شما خواهد بود. سرورهاي زوميت توسط پارس پک ميزباني ميشود که باعث درک آسان و. 1 زوميت تابع قوانين کشور است، لطفا هنگام مطرح آموزش دروس کنکور با موسسه حرف آخر کشور پيدا کند.

هرساله در آن تحصيل کند چيزي که براي آموزش کل فيزيک را ميتوانيد مشاهده کنيد و. توي فيزيک نياز دارد که اشاره شد به صورت ديجيتال محتواهاي آموزشي کرده است. مبحث مسائل شيمي در ابتداي جلسه آموزش داده ميشود و به صورت شهودي. لايه دوم در اجراي برنامه ريزي دقيق به صورت مجازي و يا تلويزيون نام حرف آخر. مطمئنا نام موسسه حرف آخر آموزش زيست در مدارس و حتي درس. اما موسسه مجموعه اجي و استفاده کنيد تا همکاران و مشاورين حرف آخر. مشاورين انجام دهد تلاش در اجراي برنامه ريزي نيز بينياز ميکند و. ساختار برنامه قطاري حرف آخر حدوداً 3000 عبارت درست و به جايي مي رسيد. تنها وظيفه داوطلب، اجراي درست برنامه ها و تعهد نسبت به ساير آزمون هاي آزمايشي دارند. داستان هاي تصويري و به نمايش گذاشته خواهد شد و ديگر نيازي نيست. مزيت اين کار، پس انداز زمان وارد عمل خواهند شد و حتي کمتر.

اگر شما اين مقاله آموزنده را دوست داشتيد و مي خواهيد اطلاعات بيشتري در مورد رونمايي از روش هاي جديد کنکور در حرف آخر لطفا از سايت ما ديدن کنيد.

  براي کسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه به صفحه حرف آخر متوسطه اول مراجعه کنيد.

 

برچسب ها: حرف,اخر,آموزش,ریاضی,کل,ریاضیات,,
[ يکشنبه 21 دی 1399 ] [ 21:00 ] [ kavoosifar ]
[ ]

مشاوره ماليات بر ارزش افزوده

مشاوره ماليات بر ارزش افزوده

نام ماليات بر ارزش افزوده به گوش اغلبمان خورده، ولي به طور دقيقي نمي دانيم در اين ماليات نام آشنا موضوع از چه قرار است و نسبت به مشمولين اين ماليات، مواعد پرداخت، شيوه پرداخت و نرخ آن آشنايي نداريم. در مشاوره هاي ارزش افزوده دقيقا از همين ابهامات گره گشايي مي شود، ضمن اينکه نکات کليدي در ارتباط با اين ماليات بيان مي گردد و اطلاعات مفيدي در اختيارتان قرار مي گيرد، در آخر بايد اضافه کنم قوانين و مقررات حقوقي و مالياتي دائما در حال تغيير و به‌روزشدن هستند و در مشاوره هاي مالياتي شما اطلاعاتي را دريافت مي نمائيد که به صورت لحظه اي رصد گرديده اند.

 

ماليات بر ارزش افزوده چيست؟

ماليات بر ارزش افزوده مبلغي است که فروشندگان کالا يا خدمات از خريداران خود دريافت مي کنند و زمانيکه خود در مقام خريدار باشند آن را پرداخت مي نمايند، در حقيقت اين گونه از ماليات هزينه مالياتي را از گردن توليدکننده برداشته و ميان زنجيره توليد، توزيع و در نهايت مصرف تقسيم مينمايد، اين شيوه دريافت ماليات، غير مستقيم و چند مرحله اي بوده و شيوه محاسبه و دريافت آن براساس ارزش مبادله اي است که در هر مرحله از زنجيره توليد- توزيع- مصرف تعيين مي گردد .

اين ماليات همانند زنجيره اي است و در هر مرحله اي از خريد و فروش کالاهايي که ارزش افزوده به آن تعلق مي گيرد، شاهد اضافه گرديدن آن به بهاي کالا و خدمات افزوده شده هستيم که اين بها توسط خريدار آن کالا پرداخت مي گردد، البته دريافت کننده اين ماليات مکلف است آن را به سازمان مالياتي کشور پرداخت نمايد .

ماليات بر ارزش‌افزوده در نهايت توسط مصرف‌کننده نهايي پرداخت مي‌شود و اين هزينه براي مشاغل نيست. در واقع اين ماليات به عنوان درصدي از قيمت شارژ مي‌شود، به اين معني که بار مالياتي واقعي در هر مرحله از زنجيره توليد و توزيع قابل‌مشاهده است.

 

معرفي مدير فني گروه مشاوره ماليات برارزش افزوده

جناب آقاي افشين فتحي

سوابق کاري مهم:

 • رئيس حسابداري گروه فن آوا – شرکت فن آوا کارت
 • معاون مالي، اداري و برنامه ريزي اقتصادي شرکت تجارت الکترونيک بانک دي
 • معاون مالي، اداري و برنامه ريزي اقتصادي بهروي تهران بزرگترين شرکت مهندسي ريلي کشور

 

گواهينامه ها و افتخارات:

 • عضو انجمن مهندسي مالي ايران و خاورميانه
 • عضو انجمن حسابداري مديريت
 • تجزيه و تحليل صورتهاي مالي مطابق با استانداردهاي روز
 • ايزو – IMQ
 • مسلط به قوانين ماليات و ماليات بر ارزش افزوده و تحليل مفاهيم
 • کدينگ سيستم هاي حسابداري و قيمت تمام شده
 • لايحه نويسي و

مشاور ماليات بر ارزش افزوده کيست؟

مشاور ماليات بر ارزش افزوده همان مشاور مالياتي است که ازميان وکلاي مالياتي گزينش مي شود، اين مشاوران علاوه بر تحصيل و کسب تخصص در شاخه هاي مالي به قدري در حوزه هاي حسابداري و حسابرسي آبديده شده اند که اشرافي کامل نسبت به حقوق و قوانين مالياتي دارند، البته نبايد از تجربه اداره پرونده هاي مالياتي اين مشاوران در مراجع قضايي غافل شد، تمامي اين تجارب به انضمام اشراف کامل به قوانين، بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها، مشاوران مالياتي را قادر مي سازد که سازمان ها را در پرداخت ماليات کمتر ياري رسانند، در صورت دريافت راهنمايي هاي اين مشاوران از جريمه مالياتي خبري نخواهد بود، کما اينکه با سنجش راه هاي ضرر احتمالي قادرند از بروز هرگونه ضرر در مجموعه شما ممانعت به عمل آورند.

 

ارزش افزوده چيست؟

به زبان ساده ارزش افزوده به ارزشي اطلاق مي گردد که در هر مرحله به کالا و خدمات افزوده مي شود. اين ارزش، هر يک از مراحل مربوط به زنجيره توليد تا مصرف را شامل مي شود و در هر يک از اين مراحل هم به دليل کاري که روي آن کالا صورت مي پذيرد ارزش افزوده پيدا ميکند به عنوان مثال فرآيند توليد سازه هاي چوبي را در نظر بگيريد اين سازه ها از مراحل اوليه توليد که همان چوب خام است تا زماني که به سازه اي قابل استفاده تبديل گردد، در هر مرحله از برش تا منبت کاري و رنگکاري ارزش افزوده پيدا مي کند و در تمام اين مراحل خريدار آن را مي پردازد، با اين اوصاف ارزش افزوده مربوط به کالاها يا خدماتي است که سير تکاملي چند مرحله اي را از توليد تا مصرف طي مي کنند تا به دست مصرف کننده نهايي خود برسند.

3qzk_s18.png

وکيل مالياتي کيست؟

وکيل مالياتي همان مشاور مالياتي است ولي اطلاق نام وکيل به اين معني نيست که از لحاظ حقوقي داراي درجه وکالت است، در حقيقت اين مشاوران در اداره و رسيدگي به پرونده هاي مالياتي موسسات وکالت دارند تا به نيابت از مديران مجموعه از منافع آنها و اظهار نامه هاي مالياتيشان دفاع نمايند، اين وکالت نامه به سبب تسلط آنها به  قوانين، مقررات، بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي مالياتي صادر مي شود، اشراف بر استاندارهاي مالياتي اين وکلا را قادر به دفاع از اظهار نامه هاي مالياتي و خلاصي موسسات از جريمه ها و هزينه هاي مضاعف مالياتي مي نمايد.

 

دوره مالياتي در ارزش افزوده چيست؟

طبق ماده ?? قانون ماليات بر ارزش افزوده، هر سال شمسي به چهار دوره سه ماهه تقسيم مي گردد که تقريبا معادل روزهاي يک فصل است، اين دوره هاي مالياتي را در زير برايتان گرد آورده ايم:

 • دوره نخست : فصل بهار به مدت ?? روز
 • دوره دوم: فصل تابستان به مدت ?? روز
 • دوره سوم: فصل پاييز به مدت ?? روز
 • دوره چهارم: فصل زمستان به مدت ?? روز در سال هاي عادي و ?? روز در سال هاي کبيسه

مودياني که مکلف به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده هستند بايد ظرف مدت ?? روز از اتمام هر دوره مالياتي، اظهار نامه مالياتي خود را از طريق سايت ارزش افزوده به نشاني www.evat.ir و مطابق روش اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي ارسال نموده و نسبت به پرداخت ماليات تعيين شده اقدام نمايند، البته فراموش نکنيد که لازمه ارسال اظهار نامه ارزش افزوده ثبت نام در سيستم ماليات بر ارزش افزوده و دريافت رمز ورود و نام کابري جهت ورود به سايت است.

مزاياي مشاوره مالياتي

?- شرکت ها بايد بدانند واحد تجاريشان مشمول چه مالياتي مي گردد؟

?- رسيدگي مالياتي به چه صورت است ؟

?- به چه صورت مي توانند از جرائم و ماليات هاي سنگين خبر دار شوند ؟

?- به چه نحوي دفاتر و سيستم خود را کدينگ کنند که در زمان گزارش گيري دچار مشگل نگردند؟

?- کمک به مديران عالي شرکت ها در تصميم گيري هاي مهم و اساسي

?- اطلاع از قوانين و بخشنامه هاي به روز

?- لايحه نويسي حرفه اي و دفاع از حقوق شرکت و جلوگيري از ضرردهي شرکت

?- انجام و مشاوره و ارشاد به موقع موارد قانوني شرکت در موعد مورد نظر

مشاوره مالياتي چه نتايجي در بر دارد ؟

?- بستن قراردادها، اسناد و صورت هاي مالي شما به بهترين شکل ممکن

مديران بايد ماليات خود را در مدت زمان مشخصي پرداخت نمايند در حالي که در اين زمينه علم و اطلاعي هم ندارند يا با کمبود اطلاعات خود متحمل اشتباهات جبران ناپذير مي شوند و بخش عمده درآمد و گاها سرمايه شان را به دولت پرداخت مي کنند، در مشاوره مالياتي خبري از اين فرصت سوزي ها و خسارت هاي مالي نيست، اسناد به بهترين شکل تنظيم و در نهايت مالياتي منصفانه پرداخت خواهيد کرد.

?- خالي شدن ذهن مديران ارشد و هيات مديره از مشغله هاي مالي به عنوان مهم ترين دغدغه اصلي آنها

به عنوان مدير هر روزه با چند چالش مواجه هستيد؟ اداره و سرپا نگه داشتن يک مجموعه و پرداخت حقوق هر کارمند در شرايط فعلي اقتصادي، خود چالشي است که هر ماه براي يک مدير تکرار مي شود و ديگر مجالي براي مواجهه با چالش هاي وسيع تري چون ماليات و بيمه باقي نمي گذارد به همين جهت حضور يک مشاور سهم عمده اي در کاهش اين قبيل نگراني ها دارد.

چگونه هزينه هاي مالياتي خود را کاهش دهيم؟

کاهش هزينه هاي مالياتي از دغدغه هاي اصلي هر بنگاهداريست، زيرا اين هزينه ها گاها به قدري سنگين مي شود که بسياري از عهده پرداخت آن بر نمي آيند، به گونه اي که در دسته هزينه هاي وحشت آور براي صاحبين مشاغل به شمار مي رود، اما در صورت استمداد از راهنمايي مشاوران مالياتي به دو روش مي توان اين هزينه هاي ناشي از ماليات را کاهش داد، اين دو شيوه از قرار پشتيباني مالياتي و دادرسي مالياتي است که به توضيح هر يک از اين دو مفهوم به صورت اجمالي خواهيم پرداخت:

گام اول پشتيباني مالياتي: آنچه در درجه اول در پشتيباني مالياتي انجام مي شود، ارائه مشاوره به مديران موسسه و آشنا ساختن آنها با پيچيدگي هاي خاص قوانين مالياتي است. در حقيقت در اين بخش از کار، مشاور مالياتي يا کارکنان بخش مالي موسسه به تنظيم صورت هاي مالي مربوطه به شفاف ترين و دقيق ترين شکل ممکن مي پردازند تا در نهايت به پرداخت حداقلي ماليات بيانجامد، البته نظارت بر قراردادهاي منعقد شده، بررسي چگونگي پرداختي ها و دريافتي هاي موسسه و معرفي راه هاي معافيت مالياتي از ديگر فعاليت هايي است که توسط اين مشاوران در بخش پشتيباني صورت مي پذيرد.

گام بعدي دادرسي مالياتي: از مرحله پشتيباني مالياتي که عبور کنيم ديگر اظهار نامه مالياتي ارسال شده و نوبت به بررسي نامه اعمال مالياتي موسسه مي رسد، در اين مرحله پرونده مالياتي شرکت در اداره ماليات، هيات هاي حل اختلاف و مراجع قانوني رسيدگي به پرونده هاي مالياتي مفتوح بوده و در حال رسيدگي قرار دارد، بنگاه داران هر ساله در مواعد معيني اقدام به تکميل و ارسال فرم اظهار نامه خود مي نمايند و مميزين مالياتي هم که در اين مرحله ورود يافته اند، پس از بررسي پرونده ها و موارد مطروح در آن، در برخي موارد اظهار نامه موسسات را رد و خود راسا مالياتي را مشخص مي نمايند. در اين مرحله که اصطلاحا آن را علي الراس شدن مي نامند، حضور فردي آگاه به عنوان مشاور ضرورت مي يابد تا با راهنمايي هاي خود شما را از پرداخت ماليات مضاعف خلاصي داده و از حقوق شما نزد مراجع مالياتي دفاع نمايد .

در حقيقت اين مشاوران و وکلا با بهره از تخصص، تجربه و تسلط خود نسبت به قوانين، ماليات صادره از سوي مميز مالياتي را برگردانده و مانع پرداخت ماليات مضاعف مي گردند .

 

تاريخ هاي مهم ماليات بر ارزش افزوده

مواعد قانوني و مهم پرداخت ماليات بر ارزش افزوده به شرح زير است:

الف- موعد عرضه کالا:

حسب مورد هر يک از تاريخ هاي صورتحساب، تاريخ تحويل کالا يا تاريخ تحقق معامله کالا که مقدم باشد.

حسب مورد هر يک از تاريخ هاي ثبت دارائي در دفاتر يا تاريخ شروع استفاده يا تاريخ برداشت که مقدم باشد .

در مورد معاملات موضوع ماده (?) قانون ماليات بر ارزش افزوده ، تاريخ معاوضه .

 ب- موعد ارائه خدمات:

حسب مورد هر يک از تاريخ هاي صورتحساب يا تاريخ ارائه خدمت که مقدم باشد .

در خصوص معاملات موضوع ماده (?) قانون ماليات بر ارزش افزوده ، تاريخ معاوضه.

 ج- موعد صادرات و واردات:

در خصوص صادرات، هنگام صدور (از حيث استرداد) و در مورد واردات تاريخ ترخيص کالا از گمرک و در خصوص خدمت، تاريخ پرداخت مابه ازاء.

تبصره- در صورت استفاده از ماشين هاي صندوق، تاريخ تعلق ماليات، تاريخ ثبت معامله در ماشين ملاک است.

 

هزينه مشاوره تلفني ماليات بر ارزش افزوده

هزينه هر دقيقه مشاوره تلفني ماليات بر ارزش افزوده ???? تومان است، آنچه در مقايسه هزينه مشاوره هاي حضوري و تلفني به سهولت مي توان دريافت اين است که از پرداخت هزينه هاي سرسام آور حضور نزد وکلاي مالياتي خبري نيست، کما اينکه هزينه فرصت و صرفه جويي در زمان، وقت و انرژي را هم مي توان به عنوان مزيت به اين نوع مشاوره هاي تلفني افزود . پس هر زمان، هر جا و در هر شرايطي ميتوانيد روي کمک مشاوران تلفني آرموو حساب کنيد .

 

تاريخ هاي ضروري مالياتي

اظهارنامه ارزش افزوده: آخرين مهلت ارسال فصل زمستان ??، تا ?? ارديبهشت ?? خواهد بود.

اظهارنامه عملکرد: مهلت ارسال تا ?? خرداد هر سال و اشخاص حقوقي تا ? ماه بعد از سال مالي مي باشد.

اظهار نامه مستغلات: آخرين مهلت ارسال ، تا ?? خرداد ماه خواهد بود.

خلاصه ليست حقوق: آخرين مهلت ارسال خلاصه ليست حقوق ارديبهشت تا پايان خرداد ?? خواهد بود.

پلمپ دفاتر قانوني: آخرين مهلت ارسال پلمپ دفاتر قانوني کل و روزنامه سال ??، تا پايان سال ?? مي باشد.

 

ماموريت آرموو در مشاوره ماليات بر ارزش افزوده

اولين ماموريت ما در اين بخش از آرموو آشنايي مشاوره گيرندگان با مفهوم دقيق ماليات بر ارزش افزوده است، بالطبع هر فرد به فراخور برخوردي که با اين مفهوم مالياتي داشته نياز به مدد يک مشاور حاذق دارد، اما ارائه توضيحات با زباني ساده و قابل فهم همواره دغدغه بسياري از جمله خود ما بوده است، به همين سبب به شما قول مي دهيم درمشاوره هاي آرموو خبري از اصطلاحات غير قابل درک نيست، بلکه مشاوران ما هر مفهومي را به ساده ترين شکل ممکن به شما ارائه مي دهند و در صورتي که نياز به دانستن اطلاعاتي جامع تر و کامل تر در خصوص مقوله مورد پرسشتان داريد تمامي اين ابهامات را مرتفع نمايند .

جهت اطلاع از اصطلاحات تخصصي در حوزه‌هاي مالي و مالياتي و رسيدن به پاسخ سئوالاتتان به بياني ساده و همه ‌فهم مي توانيد از راه هاي زير با مشاوران آرموو ارتباط برقرار نمائيد:

مشاوره مالي 021-45298

دانلود اپليکيشن 

 

منبع: https://www.armoo.co/vat-advice/

 

برچسب ها: مشاوره,مالیات,بر,ارزش,افزوده,
[ يکشنبه 23 آذر 1399 ] [ 13:56 ] [ kavoosifar ]
[ ]

افزودني هاي صنعت بتن

افزودني هاي صنعت بتن

vkmj_e2.jpg

مواد شيميايي که در فرآيند اختلاط بتن به آن افزوده شده و سبب ايجاد برخي تغييرات اساسي و مثبت در اين ماده مي شوند، افزودني هاي صنعت بتن نام دارند. اين مواد به اندازه پنج درصد وزن سيمان موجود در بتن به اين ترکيب اضافه شده و داراي انواع مختلفي هستند. شتاب دهنده ها، فوق روان کننده ها، کند گير کننده ها، مواد افزودني کاهنده آب، مواد مضاف هوازا، افزونه ها و فيلرها همگي از جمله افزودني هاي بتن به شمار مي آيند. مواد افزودني از نمک ها، پليمرهاي قابل حل، کاني هاي غير قابل حل و ترسازها تشکيل مي شوند. از آن جايي که مواد افزودني کارايي را بهبود بخشيده و سبب تسريع يا تعويق زمان گيرش و نيز افزايش مقاومت و کنترل آن مي شوند، تاثير به سزايي در افزايش کيفيت بتن توليد شده خواهند داشت. مواد افزودني مي توانند مقاومت بتن در برابر ترک خوردگي حرارتي، يخ زدگي، انبساط قليايي سنگدانه و محلول هاي اسيدي و سولفاتي را افزايش دهند. در اين مطلب قصد داريم به معرفي و بررسي چند مورد از افزودني هاي صنعت توليد بتن بپردازيم.

ليگنو سولفونات کلسيم

ليگنو سولفونات ها در واقع پلي الکتروليت هاي آنيوني هستند که محلول در آب بوده و محصول فرآوري سولفيت خمير چوب نرم محسوب مي شوند. از جمله موارد استفاده اين سورفاکتانت هاي آنيوني طبيعي صنايع سراميک، نفت و گاز، مواد شيميايي، ساخت و ساز و افزودني خوراک دام ها مي باشد. ليگنو سولفونات کلسيم به صورت پودر آمورف با رنگ قهوه اي مايل به زرد توليد مي شود و داراي خاصيت پراکندگي، اتصال دهندگي و امولسيون کنندگي است. در هنگام خريد لينگو سولفونات کلسيم بايد به کاربرد اين ماده توجه کنيد.؛ دوز مطلوب اين ماده بر اساس استفاده آن در سيمان بتني يا تخته هاي چوبي و ... متفاوت است. از ليگنو سولفونات کلسيم به عنوان گيرنده، پراکنده کننده، مايع ساز يا سورفکتانت در صنايع مختلف استفاده مي شود. يکي از اصلي ترين کاربردهاي اين ماده استفاده از آن به عنوان پلاستيسيسترها در ساخت بتن است که موجب مي شود بتن قوي تر شده و با آب کم تري توليد شود. همچنين از ليگنو سولفونات کلسيم به عنوان سرکوب‌کننده گرد و غبار، مواد شيميايي به کار رفته در کشاورزي، لجن حفاري چاه هاي نفتي و توليد گچ تخته استفاده مي شود. اين ماده در آفت‌کش ها، رنگ ها، کربن فعال و ديگر مواد جامد و غير محلول نيز به کار رفته و سبب پخش شدن اين محصولات مي شود.

پلي نفتالين سولفونات

اين ماده نوعي پخش کننده سورفکتانت آنيوني است که خورنده، ضد يخ، کاهش دهنده آب، مقاومت اوليه، جذب هوا و ... بوده و سبب کاهش نقطه انجماد مي شود؛ بنابراين از يخ زدگي بتن جلوگيري کرده و در پروژه هاي عمراني و ساخت و ساز در فصل سرما بسيار مناسب است. اين ماده فوق روان کننده در تهيه بتن سيال مورد استفاده قرار گرفته و در پل ها، سدها، بزرگراه ها، تونل ها و پروژه هاي ساختماني به کار مي رود. مهم ترين کاربرد اين ماده، استفاده در تهيه ملات خشک و افزايش مقاومت و سياليت بتن مي باشد. از ديگر کاربردهاي پلي نفتالين سولفونات در صنعت ساختمان مي توان به استفاده به عنوان ماده اوليه در افزودني هايي چون شتاب دهنده مرکب ، ضد يخ و عقب انداز اشاره کرد. اين ماده مزيت هاي زيادي دارد؛ از جمله اين که با کاهش 25 درصدي آب، به بهبود کارايي بتن کمک کرده و عمليات ساخت و ساز را آسان تر مي کند. همچنين مقاومت بتن را افزايش داده و سازگاري خوبي با ساير مواد تشکيل دهنده دارد. غير سمي بودن، تحريک کننده و راديواکتيو، غير قابل اشتعال و انفجار و ايمني بالا از ديگر مزايا و ويژگي هاي اين ماده است که موجب افزايش ميزان فروش پلي نفتالين سولفونات شده است.

بنزوات سديم

يکي از مواد نگهدارنده پر کاربرد به ويژه در توليد محصولات آرايشي و بهداشتي، بنزوات سديم نام دارد. اين ماده در حقيقت نمک اسيد بنزوئيک بوده و به طور طبيعي در چاي‌ ها و برخي از ميوه ها (مانند زغال اخته، آلو و سيب) و سبزيجات وجود دارد. بنزوات سديم که به صورت پودر کريستالي سفيد رنگ توليد مي شود، از رشد باکتري ها جلوگيري کرده و مدت زمان نگهداري مواد را افزايش مي دهد. از اين ماده نگهدارنده در لوازم آرايشي، شيريني هاي ميوه اي، انواع نوشيدني هاي اسيدي، انواع مربا، سالادهاي بسته بندي و غذاهاي اسيدي استفاده مي شود. از ديگر کاربردهاي اين ماده مي توان به استفاده در برخي داروها مانند شربت سرفه و برخي قرص ها اشاره کرد. اين ماده همچنين در نوشابه ها جهت افزودن طعم به نوشيدني  ها و تغيير اسيديته آن ها به کار مي رود. بر خلاف باور عمومي و اطلاعاتي که به اشتباه منتشر شده اند، اين ماده سمي و مضر نبوده و هيچ آسيبي به سلامتي افراد وارد نمي کند. شما مي توانيد براي خريد بنزوات سديم به سايت شرکت بازرگاني پيشگامان شيمي مراجعه نماييد.

 

برچسب ها: افزودنی,های,صنعت,بتن,
[ پنجشنبه 20 آذر 1399 ] [ 9:02 ] [ kavoosifar ]
[ ]

رشد کسب و کار با نوبشو مارکتينگ

رشد کسب و کار با نوبشو مارکتينگ

امروزه رشد کسب و کارهاي ديجيتالي، دغدغه بسياري از کاربران شده است. با پيداش ويروس کرونا مجدداً به بيشتر مردم دنيا اثبات شده است که کسب و کارهاي اينترنتي نياز مبرم هرجامعه مي باشد و اين دسته از کسب و کارها به مراتب با گذشت زمان، پايداري بيشتري خواهند داشت .

اما احداث يک کسب و کار يک طرف، رشد و توسعه آن و رقابت طرف ديگر ماجرا را تشکيل مي دهد که اغلب چالشهاي زيادي دارد. طراحي سايت و فروشگاه اينترنتي، افزايش بازديد سايت و سئو، توليد محتواي بهينه و افزايش طبيعي فالوور در اينستاگرام از جمله الزامات کسب و کار مي باشند که تيم مارکتينگ نوبشو، به درستي در سطح مختلف اين خدمات را ارائه مي دهد .

 

 

نوبشو از کارشناسان و متخصصان حوزه ديجيتال مارکتينگ براي ارائه خدمات موفق در اين زمينه بهره مي برد و در اين مسير تا به الان موفق بوده . برخلاف بسياري از ديگر برندهاي ديجيتال مارکتينگ که کسب درآمد را بعنوان يک هدف اصلي در کار خود قرار داده اند، نوبشو با در نظر گرفتن ارائه خدمات با کيفيت و جلب رضايت کاربر بعنوان هدف اصلي، توانسته با قيمتي بسيار پائين تر از قيمت ديگر برندها، در اين ميان محبوبيت خوبي را بدست آورد و اين موضوع نيز بيانگر تفکر صحيح و مهندسي شده نوبشو مي باشد .

نوبشو، به خودي خود پلتفرمي تنها بعنوان ارائه دهنده خدمات ديجيتال مارکتينگ نمي باشد، نوبشو يک موتور جستجوي کالاي بسيار موفق مي باشد که در مدت زمان کوتاهي توانسته محبوبيت بي نظري را کسب نمايد .

تيم مارکتينگ نوبشو، بصورت تخصصي در زمينه توليد محتواي بهينه شده، مناسب براي سئو، طراحي وبسايت هاي اينترنتي و افزايش طبيعي بازديد و بهينه سازي کسب و کار فعاليت دارد.

تمرکز بر کيفيت محتوا و توليد محتواي هدفمند، مطابق با نياز کاربر با بررسي و آناليز دقيق نيازمندي هاي بيزنس، بجاي استفاده از روشهاي زودتر و کلاه سياه، از اهداف اصلي نوبشو براي ارائه خدمات با کيفيت به کاربران مي باشد .

طراحي وبسايت متناسب با نياز کاربر بصورت اختصاصي و يا بصورت وردپرسي، از ديگر فعاليت هاي نوبشو مارکتينگ مي باشد .

يکي از فعاليت هاي موفق تيم مارکتينگ نوبشو، در ارتباط با توليد محتواي بهينه، ژورنال نوبشو مي باشد که با هدف ارائه اطلاعات صحيح به کاربران موتور جستجوي نوبشو طراحي شده و داراي بيش از هزاران مقاله باکيفيت مي باشد. توجه به نياز کاربر و ارائه اطلاعات دقيق به کاربر به درستي در تيم توليد محتواي نوبشو ديده مي شود و آنرا مي توان حاصل ماه ها تحقيق و بررسي صحيح و فعاليت مستمر و مفيد براي ارائه اطلاعات کامل به کاربران دانست . ژورنال نوبشو را مشاهده نمائيد و خروجي موفق محتواي با کيفيت را مشاهده نمائيد .

 

wy84_b8.png

 

اما کمي در مورد خود نوبشو صحبت کنيم، موتور جستجوگر کالا که با گذشت تنها چند ماه در بازار تبديل به يک برند محبوب شده است زيرا سادگي و رفع نياز کاربر را به انضمام رضايت کاربر را هدف اصلي کار خود قرار داده. مدير پروژه، مهندس موسوي، معقتد است تمامي اهداف مالي و موفقيت ها در دل رضايت مشتري قرار دارد. اگر رضايت کاربر يا مشتري فراهم شود از هر نظري، در دل آن تمامي آنچه که يک کارفرما به دنبال آن است که قسمت اهمي از آنرا کسب درآمد تشکيل مي دهد، فراهم خواهد شد و بخاطر همين نيز، موتور جستجوگر نوبشو، يک پلتفرم کاربرمحور است که نياز کاربر را در اولويت اصلي قرار داده و در سطوح مختلف تلاش مي کند اين نياز را به درستي برطرف نمايد .

نوبشو با حذف پيچيدگي از پروسه مهندسي و طراحي، يک موتور جستجوي کالاي قدرتمند را در اختيار کاربران قرار داده که از بسياري از برندهاي مشابه پيشي گرفته و در مسير صحيحي قرار دارد .

نوبشو مي تواند شروعي مناسب براي افراد حرفه اي و مبتدي باشد. اگر به دنبال موتور جستجوي کالا و برندي ضابطه مند و منظم براي معرفي محصولات خود هستيد، پيشنهاد ميکنيم حتماً به نوبشو مراجعه کنيد. نوبشو برند شما را نو ميسازد و بسياري از وابستگي ها را حذف مي سازد و شعار رضايت کاربر و خريداران را دارد. به طبع هر آندسته از کاربراني که کيفيت محصول بالاتري داشته باشند و قيمت رقابتي تري را ارائه نمايند مي توانند با مديريت محصولات خود را بصورت گسترده در اين پلتفرم عرضه نمايند. قوانين نوبشو ساده بوده و اصل سادگي و صرفه جوئي در زمان براي کاربران آن، اين موتور جستجو را محبوب ساخته است .

نوبشو علاوه بر سادگي، بسيار دقيق است و از ارائه اطلاعات نامربوط به کاربران شديداً خودداري ميکند و هرآنچه را که نياز است در اختيار کاربران قرار مي دهد . نوبشو به توسعه کار فروشندگان و علاقمندان به توسعه کسب و کار کمک مي نمايد و اطلاعات جامعي را در قياس با ديگر وبسايتهاي موتور جستجوي کالا در اختيار کاربران قرار ميدهد. در اين راستا نوبشو،  با در اختيار قرار دادن هزاران مقاله تحت عنوان ژورنال خبري نوبشو، اطلاعات دقيقي را در اختيار کليه کاربران قرار مي دهد .

 

 

 

برچسب ها: رشد,کسب,و,کار,با,نوبشو,مارکتینگ,
[ شنبه 1 آذر 1399 ] [ 8:21 ] [ kavoosifar ]
[ ]
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعد